Đánh giá độ không đảm bảo đo của các giá trị đại lượng được đo tại phòng thí nghiệm y tế

Mô tả khóa học
 • Mã khóa học

  ISO 15189:2012

 • Bài giảng

  Đánh giá độ không đảm bảo đo của các giá trị đại lượng được đo tại phòng thí nghiệm y tế

 • Thời lượng

  01 ngày

 • Bài tập

  Kiểm tra cuối khóa

 • Lịch học