Chuyên gia đánh giá trưởng HTQL môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Mô tả khóa học
 • Mã khóa học

  ISO 14001:2015

 • Bài giảng

  Chuyên gia đánh giá trưởng HTQL môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015

 • Thời lượng

  05 ngày

 • Bài tập

  Kiểm tra cuối khóa

 • Lịch học