Chuyên gia đánh giá trưởng HTQL chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Giới thiệu:
Tham gia khóa đào tạo Chuyên gia Đánh giá trưởng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 giúp các học viên có được những kiến thức chuyên sâu về quản lý chất lượng và các kỹ năng đánh giá chuyên nghiệp, được chia sẻ những kinh nghiệm quý báu từ các giảng viên là các chuyên gia có nhiều năm làm công tác tư vấn và đánh giá các hệ thống quản lý chất lượng. Sau khóa đào tạo học viên được cấp Chứng chỉ chuyên gia đánh giá trưởng có thể tham gia và điều phối một cuộc đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 với vai trò trưởng đoàn.

Mục tiêu khóa học:
Cung cấp các kiến thức, kỹ năng và kỹ thuật cần thiết để học viên có đủ khả năng tiến hành cuộc đánh giá bên thứ ba, đánh giá nhà cung cấp hoặc đánh giá nội bộ.
Lập và quản lý các chương trình, kế hoạch đánh giá nội bộ hoặc đánh giá chứng nhận;
• Xác định nhu cầu và tổ chức các hoạt động cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ;
• Nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác đánh giá.
• Trình bày rõ ràng và thuyết phục về các thông tin thu thập được trong quá trình đi đánh giá.
• Đáp ứng được các yêu cầu về năng lực của một chuyên gia đánh giá, nâng cao khả năng vận hành, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức. Lập các kế hoạch báo cáo đánh giá.

Nội dung khóa học:

 • Giới thiệu về các tiêu chuẩn của HTQLCL.
 • Nguyên tắc và khái niệm về chất lượng, quản lý chất lượng và các hệ thống quản lý chất lượng, vận dụng nguyên tắc trong đánh giá.
 • Giải thích về các nguyên tắc và khái niệm về chất lượng, quản lý chất lượng và các hệ thống quản lý chất lượng;
 • Mô tả nền tảng của quản lý chất lượng, xác định các thuật ngữ trong bộ tiêu chuẩn ISO 9000;
 • Giải thích các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015
 • Giải thích 8 nguyên tắc của quản lý chất lượng;
 • Giải thích những yếu tố của chu trình PDCA và cách tiếp cận quá trình;
 • Áp dụng chu trình PDCA cho một quá trình đơn giản và hiệu quả;
 • Giải thích các mối quan hệ giữa tiêu chuẩn ISO 9000, ISO 9001 và ISO 9004;
 • Giới thiệu cấu trúc của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong mô hình quá trình cho HTQL;
 • Tóm tắt các hoạt động đánh giá điển hình và giới thiệu tiêu chuẩn ISO 19011:2002;
 • Giới thiệu về đánh giá, xác định các thuật ngữ trong đánh giá và cách nhận biết loại hình đánh giá;
 • Tổng quan về đánh giá theo quá trình và ISO 19011:2002; xác định phạm vi HTQLCL.
 • Lập chương trình kế hoạch đánh giá và quản lý một chương trình đánh giá với các hoạt động đánh giá;
 • Yêu cầu năng lực, vai trò, trách nhiệm mà một chuyên gia đánh giá HTQL cần đáp ứng;
 • Phương pháp nhận biết quy trình viết báo cáo và theo dõi việc đánh giá;
 • Các bài tập nghiên cứu tình huống;
 • Thực hành viết kết quả đánh giá;
 • Thực hành trình bày báo cáo đánh giá;
 • Làm bài kiểm tra cuối khoá.

Lợi ích của khóa học:

 • Đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức được đánh giá hiệu quả, thông suốt và đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cũng như của tổ chức chứng nhận;
 • Quản lý rủi ro, duy trì và cải tiến các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế;
 • Giúp nhân viên nhận thức được ý nghĩa, yêu cầu của HTQLCL;
 • Nâng cao hiệu suất công việc của tổ chức qua duy trì đánh giá nội bộ;
 • Tạo sự tin cậy của khách hàng thông qua đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn HTQLCL, nâng cao hiệu suất công việc, đáp ứng yêu cầu khách hàng;

Phương pháp học
Lấy học viên làm trung tâm, giảng viên là người hỗ trợ học viên được thực hành kinh nghiệm, làm quen với các tình huống đánh giá, đánh giá giả định, trình bày kết quả đánh giá… học viên chủ động, tư duy sáng tạo, chia sẻ, tích lũy các kinh nghiệm đánh giá thông qua việc trao đổi, thảo luận, làm bài tập nhóm đối với từng nội dung khóa học.

Đối tượng:

 • Lãnh đạo các tổ chức/ doanh nghiệp;
 • Đại diện lãnh đạo, cán bộ quản lý chất lượng, đánh giá viên nội bộ;
 • Các chuyên gia tư vấn, chuyên gia đánh giá;
 • Các cá nhân quan tâm đến nội dung khóa đào tạo.

Thời gian đào tạo: 05 ngày

Địa điểm
• Đào tạo tập trung: Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ TCĐLCL – Số 8 đường Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội.

Mô tả khóa học
 • Mã khóa học

  ISO 9001:2015

 • Bài giảng

  Chuyên gia đánh giá trưởng HTQL chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

 • Thời lượng

  05 ngày

 • Bài tập

  Kiểm tra cuối khóa

 • Lịch học