Chuyên gia đánh giá trưởng HTQL an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018

Giới thiệu:

Khóa đào tạo: “Chuyên gia đánh giá trưởng HTQL theo tiêu chuẩn iso 22000” do Trung tâm Đào tạo tổ chức nhằm cung cấp cung cấp cho học viên các kiến thức chuyên sâu về quản lý An toàn thực phẩm và các kỹ năng đánh giá chuyên nghiệp hệ thống quản lý An toàn thực phẩm theo các tiêu chuẩn quốc tế HACCP và ISO22000 và các kỹ năng đánh giá chuyên nghiệp của một chuyên gia đánh giá trưởng.

Tham dự khóa học, học viên được trau dồi kiến thức, luyện tập chuyên sâu và được chia sẻ những kiến thức và kỹ năng đánh giá từ giảng viên có chứng chỉ Lead Auditor ISO 22000:2018 Quốc tế do IRCA công nhận. Học viên được cấp chứng chỉ chuyên gia đánh giá trưởng có cơ hội trở thành chuyên gia đánh giá ISO22000 chuyên nghiệp cho các tổ chức đánh giá chứng nhận độc lập.

Mục tiêu:

– Cung cấp các kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về đánh giá hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018.

– Cấp chứng chỉ cho các học viên đạt yêu cầu để có thể trở thành chuyên gia đánh giá chuyên nghiệp hoặc cán bộ chuyên sâu trong lĩnh vực quản lý an toàn thực phẩm;

Lợi ích tham gia khóa học:

 Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá trưởng hệ thống quản lý An toàn thực phẩm ISO 22000:2005 sẽ giúp tổ chức/doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu của khách hàng, giảm thiểu rủi ro, đánh giá tính phù hợp về mặt thiết kế quy trình, áp dụng và cải tiến việc tổ chức và quản lý an toàn thực phẩm. Bằng cách kết hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và HACCP, tiêu chuẩn ISO 22000:2005 cung cấp một mô hình hữu ích nhằm giúp tổ chức/doanh nghiệp cải tiến chất lượng sản phẩm theo phương pháp tiếp cận theo quá trình và quản lý sự rủi ro của An toàn thực phẩm một cách triệt để nhất.

Nội dung khóa học:

noi-dung-iso-22000

Đối tượng tham dự:

 • Đại diện lãnh đạo, thư ký ISO 9000, cán bộ chuyên trách về chất lượng, đánh giá viên nội bộ;
 • Chuyên gia tư vấn, chuyên gia đánh giá;
 • Các cá nhân quan tâm tới chủ đề và nội dung của khóa học.

 Thời gian đào tạo: 05 ngày

Mô tả khóa học
 • Mã khóa học

  ISO 22000:2018

 • Bài giảng

  Chuyên gia đánh giá trưởng HTQL an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018

 • Thời lượng

  05 ngày

 • Bài tập

  Kiểm tra cuối khóa

 • Lịch học