Câu hỏi thường gặp

2 Tháng Tám 2013

A.   CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP ISO 9001:2015

Tiêu chuẩn ISO 9001 đã được chỉnh sửa và công bố phiên bản mới vào 15/9/2015. Các tổ chức hiện đang triển khai ISO 9001:2008 sẽ có 3 năm để chuyển đổi sang phiên bản mới. Do đó, chúng tôi tập hợp và giải đáp các thắc mắc thường gặp ban đầu khi các tổ chức bắt đầu quá trình chuyển đổi.

Về tiêu chuẩn

1.      Tôi có thể mua một bộ đầy đủ của tiêu chuẩn ISO 9000 được không?

Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 vẫn luôn sẵn có tại Trung tâm Thông tin, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 sẽ được dịch và xuất bản trong thời gian tới.

2.      Liệu tiêu chuẩn ISO 9004 có còn phù hợp?

Có, tiêu chuẩn ISO 9004 vẫn tiếp tục là thông tin hữu ích trong việc áp dụng các nguyên tắc của tiếp cận theo quản lý chất lượng đối với các vấn đề của quản lý kinh doanh và xây dựng một thể chế kinh doanh bền vững cho tương lai.

Quá trình chuyển đổi

1.      Bao giờ tôi có thể bắt đầu việc chuyển đổi?

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đã chính thức được ban hành vào ngày 15/9/2015. Từ thời điểm này trở đi, các tổ chức đã có thể bắt đầu chuyển đổi và áp dụng tiêu chuẩn phiên bản mới.

2.      ISO 9001:2008 sẽ được thừa nhận và đánh giá đến bao giờ?

Tiêu chuẩn hiện thời sẽ được thừa nhận và đánh giá cho đến cuối chu kỳ 3 năm của quá trình chuyển đổi, tức là tháng 9 năm 2018.

3.      Chúng tôi có thể cập nhật vào năm 2016 khi đánh giá chứng nhận lại được không?

Có, miễn là hệ thống của quý vị đáp ứng được tất cả các yêu cầu của ISO 9001:2015

4.      Chúng tôi hiện đang triển khai chứng nhận ISO 9001, chúng tôi nên làm gì?

Quý vị có thể triển khai theo kế hoạch vì các tổ chức có 3 năm để chuyển đổi sang tiêu chuẩn mới kể từ tháng 9 năm 2015.

5.      Liệu chuyển đổi có nghĩa là thêm thời gian và chi phí hay không?

Cũng giống như bất cứ sự chuyển đổi nào khác, quý vị cần thêm thời gian để nghiên cứu yêu cầu của tiêu chuẩn, đánh giá thực trạng, lập kế hoạch và thực hiện việc chuyển đổi. Tùy thuộc vào độ phức tạp trong các quá trình hoạt động của doanh nghiệp mà quý vị có thể cần mời chuyên gia tư vấn giúp chuyển đổi thành công, việc này sẽ phát sinh thêm một khoản chi phí nhất định,  nhưng là chi phí cần thiết. Mặt khác, Quý vị cũng có thể tự chuyển đổi nếu đã được đào tạo và nẵm vững yêu cầu của tiêu chuẩn.

6.      Nếu chúng tôi muốn chuyển đổi trước khi hết hạn 3 năm thì sao?

Các tổ chức có thể tiến hành chuyển đổi bất kỳ lúc nào trong giai đoạn 3 năm chuyển đổi này.

 

Các thay đổi về tiêu chuẩn

1.      Tôi nghe nói rằng cấu trúc của tiêu chuẩn mới không dựa trên PDCA nữa có đúng không?

Tiêu chuẩn mới vẫn dựa trên chu trình PDCA và đã được giải thích rõ trong tiêu chuẩn.

2.      Điều gì sẽ xảy ra với tiêu chuẩn ISO 13485 về vật tư y tế?

ISO đã có kế hoạch chỉnh sửa tiêu chuẩn này, tiêu nhiên, không giống với các tiêu chuẩn ISO khác, tiêu chuẩn này có thể sẽ KHÔNG tuân theo cấu trúc mới của ISO 9001:2015. Các thông tin cụ thể sẽ có trong thời gian tới.

3.      Chúng tôi hiện đang chứng nhận theo ISO 31000 về Quản lý rủi ro trong khi quản lý rủi ro cũng đã được đề cập đến trong ISO 9001:2015. Liệu chúng tôi có cần cả 2 tiêu chuẩn hay không?

Có. ISO 31000 tập trung vào chọn lựa rủi ro trong toàn bộ tổ chức, trong khi ISO 9001 giải quyết các vấn đề của hệ thống và tập trung vào sự hài lòng của khách hàng.

4.      Chúng tôi đang áp dụng hệ thống tích hợp bao gồm ISO 14001 và BS OHSAS 18001. Các thay đổi của ISO 9001 và các tiêu chuẩn trên sẽ tác động thế nào đến hệ thống của chúng tôi  và quá trình chuyển đổi?

Các thay đổi đối với cả 3 tiêu chuẩn này sẽ làm cho việc tích hợp hệ thống dễ dàng hơn do có sự đồng điệu về hệ thống tài liệu. Tuy nhiên do các phiên bản mới của các tiêu chuẩn này được công bố ở các thời điểm khác nhau, giai đoạn chuyển đổi khác nhau nên quý vị sẽ phải có kế hoạch chuyển đổi cẩn thận để duy trì được giấy chứng nhận của từng tiêu chuẩn.

Để có thêm thông tin có thể tìm hiểu thêm hướng dẫn PAS 99, đây là hướng dẫn dựa trên cấu trúc mức độ cao bao gồm các chỉ dẫn hữu ích về thiết kế và cấu trúc của Hệ thống quản lý tích hợp.

5.      Các bước đầu tiên nên chuẩn bị cho việc chuyển đổi là gì?

Để chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi nên tiến hành một số hoạt động sau đây:

-         Xem xét lại cách thức tiếp cận hiện tại của hệ thống

-         Trao đổi với lãnh đạo các bộ phận chịu tác động của các thay đổi của tiêu chuẩn và giúp họ hiểu các vấn đề họ phải quản lý và đại diện

-         Xem xét cách tiếp cận để xác định, quản lý và kiểm soát các quá trình

-         Bắt đầu xem xét cách thức chấp nhận và hưởng lợi từ việc quản lý rủi ro và cơ hội

-         Nếu tổ chức có hơn 1 giấy chứng nhận, nên bắt đầu xem xét các lợi ích của việc tích hợp hệ thống

-         Đọc kỹ phần giới thiệu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 về các khái niệm.

 

Tiêu chuẩn ISO 9001 đã được chỉnh sửa và công bố phiên bản mới vào 15/9/2015. Các tổ chức hiện đang triển khai ISO 9001:2008 sẽ có 3 năm để chuyển đổi sang phiên bản mới. Do đó, chúng tôi tập hợp và giải đáp các thắc mắc thường gặp ban đầu khi các tổ chức bắt đầu quá trình chuyển đổi.

Về tiêu chuẩn

1.      Tôi có thể mua một bộ đầy đủ của tiêu chuẩn ISO 9000 được không?

Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 vẫn luôn sẵn có tại Trung tâm Thông tin, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 sẽ được dịch và xuất bản trong thời gian tới.

2.      Liệu tiêu chuẩn ISO 9004 có còn phù hợp?

Có, tiêu chuẩn ISO 9004 vẫn tiếp tục là thông tin hữu ích trong việc áp dụng các nguyên tắc của tiếp cận theo quản lý chất lượng đối với các vấn đề của quản lý kinh doanh và xây dựng một thể chế kinh doanh bền vững cho tương lai.

Quá trình chuyển đổi

1.      Bao giờ tôi có thể bắt đầu việc chuyển đổi?

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đã chính thức được ban hành vào ngày 15/9/2015. Từ thời điểm này trở đi, các tổ chức đã có thể bắt đầu chuyển đổi và áp dụng tiêu chuẩn phiên bản mới.

2.      ISO 9001:2008 sẽ được thừa nhận và đánh giá đến bao giờ?

Tiêu chuẩn hiện thời sẽ được thừa nhận và đánh giá cho đến cuối chu kỳ 3 năm của quá trình chuyển đổi, tức là tháng 9 năm 2018.

3.      Chúng tôi có thể cập nhật vào năm 2016 khi đánh giá chứng nhận lại được không?

Có, miễn là hệ thống của quý vị đáp ứng được tất cả các yêu cầu của ISO 9001:2015

4.      Chúng tôi hiện đang triển khai chứng nhận ISO 9001, chúng tôi nên làm gì?

Quý vị có thể triển khai theo kế hoạch vì các tổ chức có 3 năm để chuyển đổi sang tiêu chuẩn mới kể từ tháng 9 năm 2015.

5.      Liệu chuyển đổi có nghĩa là thêm thời gian và chi phí hay không?

Cũng giống như bất cứ sự chuyển đổi nào khác, quý vị cần thêm thời gian để nghiên cứu yêu cầu của tiêu chuẩn, đánh giá thực trạng, lập kế hoạch và thực hiện việc chuyển đổi. Tùy thuộc vào độ phức tạp trong các quá trình hoạt động của doanh nghiệp mà quý vị có thể cần mời chuyên gia tư vấn giúp chuyển đổi thành công, việc này sẽ phát sinh thêm một khoản chi phí nhất định,  nhưng là chi phí cần thiết. Mặt khác, Quý vị cũng có thể tự chuyển đổi nếu đã được đào tạo và nẵm vững yêu cầu của tiêu chuẩn.

6.      Nếu chúng tôi muốn chuyển đổi trước khi hết hạn 3 năm thì sao?

Các tổ chức có thể tiến hành chuyển đổi bất kỳ lúc nào trong giai đoạn 3 năm chuyển đổi này.

 

Các thay đổi về tiêu chuẩn

1.      Tôi nghe nói rằng cấu trúc của tiêu chuẩn mới không dựa trên PDCA nữa có đúng không?

Tiêu chuẩn mới vẫn dựa trên chu trình PDCA và đã được giải thích rõ trong tiêu chuẩn.

2.      Điều gì sẽ xảy ra với tiêu chuẩn ISO 13485 về vật tư y tế?

ISO đã có kế hoạch chỉnh sửa tiêu chuẩn này, tiêu nhiên, không giống với các tiêu chuẩn ISO khác, tiêu chuẩn này có thể sẽ KHÔNG tuân theo cấu trúc mới của ISO 9001:2015. Các thông tin cụ thể sẽ có trong thời gian tới.

3.      Chúng tôi hiện đang chứng nhận theo ISO 31000 về Quản lý rủi ro trong khi quản lý rủi ro cũng đã được đề cập đến trong ISO 9001:2015. Liệu chúng tôi có cần cả 2 tiêu chuẩn hay không?

Có. ISO 31000 tập trung vào chọn lựa rủi ro trong toàn bộ tổ chức, trong khi ISO 9001 giải quyết các vấn đề của hệ thống và tập trung vào sự hài lòng của khách hàng.

4.      Chúng tôi đang áp dụng hệ thống tích hợp bao gồm ISO 14001 và BS OHSAS 18001. Các thay đổi của ISO 9001 và các tiêu chuẩn trên sẽ tác động thế nào đến hệ thống của chúng tôi  và quá trình chuyển đổi?

Các thay đổi đối với cả 3 tiêu chuẩn này sẽ làm cho việc tích hợp hệ thống dễ dàng hơn do có sự đồng điệu về hệ thống tài liệu. Tuy nhiên do các phiên bản mới của các tiêu chuẩn này được công bố ở các thời điểm khác nhau, giai đoạn chuyển đổi khác nhau nên quý vị sẽ phải có kế hoạch chuyển đổi cẩn thận để duy trì được giấy chứng nhận của từng tiêu chuẩn.

Để có thêm thông tin có thể tìm hiểu thêm hướng dẫn PAS 99, đây là hướng dẫn dựa trên cấu trúc mức độ cao bao gồm các chỉ dẫn hữu ích về thiết kế và cấu trúc của Hệ thống quản lý tích hợp.

5.      Các bước đầu tiên nên chuẩn bị cho việc chuyển đổi là gì?

Để chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi nên tiến hành một số hoạt động sau đây:

-         Xem xét lại cách thức tiếp cận hiện tại của hệ thống

-         Trao đổi với lãnh đạo các bộ phận chịu tác động của các thay đổi của tiêu chuẩn và giúp họ hiểu các vấn đề họ phải quản lý và đại diện

-         Xem xét cách tiếp cận để xác định, quản lý và kiểm soát các quá trình

-         Bắt đầu xem xét cách thức chấp nhận và hưởng lợi từ việc quản lý rủi ro và cơ hội

-         Nếu tổ chức có hơn 1 giấy chứng nhận, nên bắt đầu xem xét các lợi ích của việc tích hợp hệ thống

-         Đọc kỹ phần giới thiệu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 về các khái niệm.

B. Câu hỏi thường gặp về ISO 9000, ISO 22000, ISO 14000, KPI, Kaizen 5S và Lean 6 Sigma…

1.ISO là gì?

ISO là tên viết tắt của Tổ chức Quốc tế về tiêu chuẩn hoá (International Organization for Standardization), được thành lập vào năm 1946 và chính thức hoạt động vào ngày 23/2/1947, nhằm mục đích xây dựng các tiêu chuẩn về sản xuất, thương mại và thông tin. ISO có trụ sở ở Geneva (Thuỵ sĩ) và là một tổ chức Quốc tế chuyên ngành có các thành viên là các cơ quan tiêu chuẩn Quốc gia của 111 nước. Tuỳ theo từng nước, mức độ tham gia xây dựng các tiêu chuẩn ISO có khác nhau. ở một số nước, tổ chức tiêu chuẩn hoá là các cơ quan chính thức hay bán chính thức của Chính phủ. Tại Việt Nam, tổ chức tiêu chuẩn hoá là Tổng cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng, thuộc Bộ Khoa học – Công nghệ. Mục đích của các tiêu chuẩn ISO là tạo điều kiện cho các hoạt động trao đổi hàng hoá và dịch vụ trên toàn cầu trở nên dễ dàng, tiện dụng hơn và đạt được hiệu quả. Tất cả các tiêu chuẩn do ISO đặt ra đều có tính chất tự nguyện .

2. ISO 9000 là gi?

ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng do tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành. Tiêu chuẩn được áp dụng khi một tổ chức cần chứng tỏ khả năng cung cấp sản phẩm đáp ứng yêu cầu khách hàng và luật định một cách ổn định và mong muốn nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng.

Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 bao gồm 04 tiêu chuẩn cơ bản là:

 • ISO 9001:2008 Hệ thống quản lý chất lượng các yêu cầu
 • ISO 9000 : 2005 Hệ thống quản lý chất lượng – cơ sở từ vựng
 • ISO 9004:2009 Quản lý thành công sự bền vững của một tổ chức
 • ISO 19011:2002 Hsướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng/ hoặc quản lý môi trường.

3. Tại sao lại áp dụng ISO 9000?

 • Tổ chức Doanh nghiệp có nhu cầu áp dụng ISO 9000 để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc;
 • Do yêu cầu của luật định( áp dụng đối với một số lĩnh vực, ví dụ : Quyết định số 144/2006/QĐ –TTg ngày 20/06/2006 cuả Thủ Tướng Chính phủ quy định về việc áp dụng TCVN ISO 9001:2000 tại các cơ quan hành chính nhà nước); yêu cầu từ khách hàng và/ hoặc các bên liên quan;
 • Áp dụng và chứng nhận ISO 9000 để giúp quảng bá, nâng cao uy tín, hình ảnh của tổ chức và Doanh nghiệp.

4. Lợi ích của việc áp dụng ISO 9000?

ISO 9000 có thể mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho các tổ chức, doanh nghiệp trên các phương diện, tiếp thị, đối tác cung cầu, hoạt động nội bộ, sản phẩm, khách hành…

Lợi ích cho Doanh nghiệp khi áp dụng ISO một cách hữu hiệu:

 • Tăng năng suất
 • Giảm phế phẩm, giảm tái chế
 • Tăng sự thỏa mãn của nhân viên
 • Cải tiến liên tiếp
 • Tăng lợi nhuận.

Lợi ích cho nhân viên:

 • Biết mục đích cần vươn tới
 • Biết mình phải làm gì
 • Được huấn luyện đầy đủ và cung cấp đầy đủ thông tin, nguồn lực để làm việc chính xác.

5. Làm thế nào để áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 một cách có hiệu lực và hiệu quả ?

 Để áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 một cách có hiệu lực và hiệu quả cần có sự cam kết của lãnh đạo. Lãnh đạo phải quyết tâm thực hiện, lãnh đạo phải hiểu về hệ thống quản lý này, thực hiện duy trì và cải tiến liên tục có như vậy thì hệ thống này mới mang lại hiệu quả.

6. Trang thiết bị nhà xưởng như thế nào thì áp dụng ISO?

Theo ISO 9001:2008 mục (6.3) thì tổ chức phải xác định cung cấp và duy trì trang thiết bị cơ sở hạ tầng cần thiết để đạt được sự phù hợp đối với các yêu cầu về sản phẩm….Nghĩa là tùy thuộc vào cấp độ chất lượng sản phẩm, tổ chức đã cam kết cho khách hàng mà yêu cầu các thiết bị tương ứng các quá trình tạo sản phẩm phải phù hợp.

7. Công ty quy mô như thế nào thì áp dụng ISO 90001:2008 được?

Theo ISO 9001:2008 mục 1.2  tiêu chuẩn này mang tính tổng quát, áp dụng cho mọi tổ chức (sản xuất, kinh doanh hay dịch vụ, trường học hay hành chính công …) không phân biệt loại hình quy mô (lớn hay nhỏ) và sản phẩm cung cấp. (lưu ý loại hình hoạt động mà luật định không cấm)

8. Công ty Chúng tôi đã có chứng nhận ISO 9001:2000 được gần 2 năm rồi giờ chúng tôi muốn chuyển sang phiên bản mới ISO 9001:2008 Chúng tôi phải làm những gì? Nếu mời đơn vị đào tạo, tư vấn thì cần học bao nhiêu buổi?

- Công ty bạn cần đào tạo lại nhận thức tiêu chuẩn mới ISO 9001:2008, nhận biết các điểm mới( yêu cầu mới) của tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

- Tiến hành chỉnh sửa tài liệu: Sổ tay, quy trình…. Để phù hợp với các yêu cầu mới cảu ISO 9001:2008.

- Bạn mời đơn vị tư vấn đến đào tạo sự khác nhau cảu 2 phiên bản trong vòng một buổi hay 1 ngày còn nếu đào tạo lại các tiêu chuẩn ISO 9001:2008 thì cần khoảng 2-3 ngày.

9. Sự khác nhau giữa tổ chức tư vấn, tổ chức chứng nhận?

- Tổ chức tư vấn là tổ chức đến đào tạo, giúp bạn xây dựng một hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu của tiêu chuấn.

- Tổ chức chứng nhận là tổ chức có chức năng đánh giá cấp chứng nhận được đơn vị, doanh nghiệp chọn đến đánh giá sau khi đơn vị, doanh nghiệp đã xây dựng xong hệ thống đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn. Sau cuộc đánh giá nếu thành công tổ chức chứng nhận sẽ cấp chứng nhận ISO 9001:2008.

10Giá đào tạo và tư vấn ISO 9001:2008 là bao nhiêu?

Giá đào tạo và tư vấn cho 1 hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 phụ thuộc vào quy mô tổ chức, mức độ phức tạp của các quá trình tạo ra sản phẩm, phạm vi áp dụng, và khoảng cách xa gần giữa các địa điểm của tổ chức, giữa tổ chức với đơn vị tư vấn …

Để có giá cụ thể cho doanh nghiệp bạn cần liên hệ với văn phòng của chúng tôi để được nhân viên chăm sóc khách hàng tư vấn cụ thể.

11. Thời gian xây dựng hệ thống ISO 9001:2008 là bao lâu?

Thời gian xây dựng hệ thống quản lý chất lượng bao lâu nhanh hay chậm là phụ thuộc vào quyết tâm của ban lãnh đạo, mức độ phức tạp các quá trình của tổ chức và năng lực của nhân viên… các năm trước đây thời gian xây dựng hệ thống thông thường cho một tổ chức vừa và nhỏ là 1năm những năm gần đây thời gian có rút ngắn xuống còn 6 tháng đến 1 năm.

12. Chứng nhận ISO 9001:2008 có giá trị bao lâu?

Chứng nhận ISO 9001:2008 có giá trị trong vòng 3 năm kể từ ngày cấp. Trong thời gian hiệu lực  của chứng chỉ, tổ chức chứng nhân sẽ tiến hành đánh giá giám sát định kỳ để đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận tuân thủ các yêu cầu cảu tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 và luôn có hiệu lực.Chu kỳ giám sát có thể là 06 tháng, 9 tháng hoặc tối đa là 12 tháng tùy theo quy định của tổ chức chứng nhận và/ hoặc thỏa thuận giữa khách hàng và tổ chức chứng nhận.

13. Sau thời gian 3 năm chứng nhận hết hạn công ty tôi phải làm gì?

Sau thời gian hiệu lực chứng nhận 3 năm bạn có thể liên lạc với tổ chức chứng nhận để được làm thủ tục đánh giá lại( có thể bạn không cần tư vấn nữa vì bạn đã có kinh nghiệm sau 3 năm thực hiện hệ thống).

C. Các câu hỏi thường gặp ISO 14000

1. ISO 14000 là gì?

ISO 14000 là một bộ tiêu chuẩn về quản lý môi trường do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế(ISO) ban hành nhằm giúp các tổ chức/ doanh nghiệp giảm thiểu tác động gây thiệt hại đến môi trường và thường xuyên cải tiến kết quả hoạt động về môi trường. Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 gồm các tiêu chuẩn liên quan các khía cạnh về quản lý môi trường như hệ thống quản lý môi trường, đánh giá vòng đời sản phẩm, nhãn sinh thái, xác định và kiểm kê khí nhà kính…

2. Các lợi ích từ ISO 14000?

a. Về quản lý:

 • Giúp tổ chức/ doanh nghiệp xác định và quản lý các vấn đề môi trường một cách toàn diện;
 • Chủ động kiểm soát để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của pháp luật về môi trường;
 • Phòng ngừa rủi ro các tổn thất từ các sự cố về môi trường.

b.Về tạo dựng thương hiệu:

 • Nâng cao hình ảnh của tổ chức/ doanh nghiệp đối với người tiêu dung và cộng đồng;
 • Giành được ưu thế trong cạnh tranh khi ngày càng có nhiều công ty, tập đoàn yêu cầu hoặc ưu tiên lựa chọn các nhà cung cấp áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14000.

c. Về tài chính:

 • Tiết kiệm chi phí sản xuất do quản lý và sử dụng các nguồn lực một cách hiệu quả.

3. Để triển khai một dự án ISO 14000 cần bao nhiêu thời gian?

Điều này phụ thuộc vào độ phức tạp của các khía cạnh môi trường, quy mô của hoạt động, mức độ tuân thủ các yêu cầu pháp luật về môi trường, cam kết của lãnh đạo và nhận thức của nhân viên.

4. Chi phí cho dự án ISO 14000 là bao nhiêu?

        Để tham khảo chi phí này chủ yếu liên quan đến việc mua, lắp đặt và vận hành của các thiết bị môi trường, phí đào tao/ tư vấn và phí chứng nhận cho từng trường hợp cụ thể.

5. Những cơ sở nào bắt buộc phải có hệ thống xử lý nước thải? yêu cầu đối với sử lý nước thải?

a. Đối tượng sau đây phải có hệ thống xử lý nước thải:

 • Khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung;
 • Khu, cụm công nghiệp làng nghề;
 • Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không liên thông với hệ thống xử lý nước thải tập trung.

b. Hệ thống xử lý nước thải phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:

 • Có quy trình công nghệ phù hợp với loại hình nước thải cần xử lý;
 • Đủ công suất xử lý nước thải phù hợp với lượng nước thải phát sinh;
 • Xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn môi trường;
 • Cửa xả nước thải vào hệ thống tiêu thoát phải đặt ở vị trí thuận lợi cho việc kiểm tra giám sát.

6. Căn cứ nào để xác định khu vực môi trường bị ô nhiễm?

Các căn cứ để xác định khu vực môi trường bị ô nhiễm bao gồm:

 • Môi trường bị ô nhiễm trọng trường một hoặc nhiều chất gây ô nhiễm vượt qua tiêu chuẩn về chất lượng môi trường.
 • Môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng khi hàm lượng của một hoặc nhiều hóa chất, kim loại nặng vượt quá tiêu chuẩn về chất lượng môi trường từ 3 lần trở lên hoặc hàm lượng của một hoặc nhiều chất gây ô nhiễm khác vượt quá tiêu chuẩn về chất lượng môi trường từ 5 lần trở lên.
 • Môi trường bị ô nhiễm đặc biệt nghiêm trong khi hàm lượng của một hoặc nhiều hóa chất, kim loại nặng vượt quá tiêu chuẩn về chất lượng môi trường từ 5 lần trở lên hoặc hàm lượng của một hoặc nhiều chất gây ô nhiễm khác vượt quá tiêu chuẩn về chất lượng môi trường từ 10 lần trở lên.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:
Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (QTC)
Số 08 Hoàng Quốc Việt, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.379 16479/ 04.38361407 / Fax: 04.38361408 / Email: qtc@qtc.gov.vn