Tin tức

  • Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

    Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Ngày 12/12/2012, Bộ […]

  • Phê duyệt Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011-2020

    Phê duyệt Chiến lược phát triển Khoa học Công nghệ giai đoạn 2011-2020 Ngày 11/4/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 418/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển Khoa học và Công nghệ (KH&CN) giai đoạn 2011-2020 với mục tiêu đến năm 2020, KH&CN Việt Nam có một số lĩnh vực đạt […]

  • Công bố Luật Đo lường

    Luật này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đo lường tại Việt Nam. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2012. Pháp lênh đo lường số 16/1999/PL-UBTVQH10 ngày 06 tháng 10 năm 1999, quy định về phí kiểm định phương tiện đo […]