Dịch vụ Đào tạo

 • Hiệu chuẩn thiết bị đo mức tự động

  Giới thiệu Khóa học này giúp học viên hiểu được lý thuyết về cơ sở đo lường học, quản lý đo lường và hiệu chuẩn thiết bị đo mức tự động nhằm nâng cao năng lực của nhân viên và tổ chức.  Mục đích Học viên được trang bị kiến thức về lý thuyết, được […]

 • Hiệu chuẩn thiết bị đo lực, độ cứng

  Giới thiệu Khóa học này giúp học viên hiểu được lý thuyết về cơ sở đo lường học, quản lý đo lường và hiệu chuẩn thiết bị đo lực, độ cứng nhằm nâng cao năng lực của nhân viên và tổ chức.  Mục đích Học viên được trang bị kiến thức về lý thuyết, được […]

 • Hiệu chuẩn thiết bị đo moment lực

  Giới thiệu Khóa học này giúp học viên hiểu được lý thuyết về cơ sở đo lường học, quản lý đo lường và hiệu chuẩn thiết bị đo moment lực nhằm nâng cao năng lực của nhân viên và tổ chức.  Mục đích Học viên được trang bị kiến thức về lý thuyết, được đào […]

 • Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra và hiệu chuẩn phương tiện đo độ dài

  Giới thiệu Khóa học này giúp học viên hiểu được lý thuyết về cơ sở đo lường học, quản lý đo lường và hiệu chuẩn phương tiện đo độ dài (panme, thước cặp, thước vạch) nhằm nâng cao năng lực của nhân viên và tổ chức.  Mục đích Học viên được trang bị kiến thức về […]

 • Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra và hiệu chuẩn cân phân tích, cân kỹ thuật

  Giới thiệu Khóa học này giúp học viên hiểu được lý thuyết về cơ sở đo lường học, quản lý đo lường và hiệu chuẩn hiểu chuẩn cân phân tích, cân kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực của nhân  viên và tổ chức.  Mục đích Học viên được trang bị kiến thức về lý […]

 • Khóa đào tạo: Hiệu chuẩn tủ sấy

  Giới thiệu Khóa học này giúp học viên hiểu được lý thuyết về cơ sở đo lường học, quản lý đo lường và hiệu chuẩn tủ sấy nhằm nâng cao năng lực của nhân  viên và tổ chức.  Mục đích Học viên được trang bị kiến thức về lý thuyết, được hướng dẫn đào tạo […]

 • Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra và hiệu chuẩn phương tiện đo nhiệt độ

  Giới thiệu Khóa học này giúp học viên hiểu được lý thuyết về cơ sở đo lường học, quản lý đo lường và hiệu chuẩn phương tiện đo nhiệt độ nhằm nâng cao năng lực của nhân viên và tổ chức.  Mục đích Học viên được trang bị kiến thức về lý thuyết, được hướng […]

 • Hướng dẫn kiểm tra, hiệu chuẩn phương tiện đo dung tích thí nghiệm bằng thủy tinh

  Giới thiệu Khóa học này giúp học viên hiểu được lý thuyết về cơ sở đo lường học, quản lý đo lường và hiệu chuẩn phương tiện đo dung tích thí nghiệm bằng thủy tinh nhằm nâng cao năng lực của kỹ thuật   viên và tổ chức.  Mục đích Học viên được trang bị kiến […]

 • Khóa đào tạo: Kiểm định viên xitec ô tô

  Giới thiệu Khóa học này giúp học viên hiểu được lý thuyết về cơ sở đo lường học, quản lý đo lường và qui trình kiểm định xitec  ô tô nhằm phát triển năng lực kiểm định của kiểm định viên và tổ chức.  Mục đích Học viên được trang bị kiến thức về lý […]

 • kiểm định viên phương tiện đo độ ẩm hạt nông sản

  Giới thiệu Khóa học này giúp học viên hiểu được lý thuyết về cơ sở đo lường học, quản lý đo lường và qui trình kiểm định máy đo độ ẩm hạt nông sản nhằm phát triển năng lực kiểm định của một tổ chức.  Mục đích Học viên được trang bị kiến thức về lý […]