Dịch vụ Đào tạo

 • Nhận thức chung về tiêu chuẩn ISO 9001:2008

  Giới thiệu  Tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 là phương pháp làm việc khoa học, là một quy trình công nghệ quản lý mới, giúp các tổ chức chủ động, sáng tạo, đạt hiệu quả cao trong hoạt động của mình. Nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng và gia tăng sự thỏa mãn của […]

 • Hướng dẫn xây dựng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008

  Giới thiệu Khóa học này giúp học viên hiểu được lý thuyết và cách thực hiện xây dựng & áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) nhằm nâng cao trình độ quản lý và phát triển năng lực của cá nhân và tổ chức.   Mục đích khóa học. Cung cấp cho học viên những […]

 • Khóa đào tạo: Xà lan xăng dầu- Quy trình lập bảng dung tích

  Giới thiệu Khóa học này giúp học viên hiểu được lý thuyết về cơ sở đo lường học, quản lý đo lường trong đơn vị, trách nhiệm của đơn vị khi sử dụng phương tiện đo và kiến thức xà lan xăng dầu, quy trình lập bảng dung tích nhằm nâng cao năng lực của […]

 • Phương pháp đo điện trở cách điện, điện trở tiếp địa và phương pháp thử nghiệm độ bền cách điện

  Giới thiệu Khóa học này giúp học viên hiểu được lý thuyết về cơ sở đo lường học, quản lý đo lường trong đơn vị, trách nhiệm của đơn vị khi sử dụng phương tiện đo và kiến thức đo điện trở cách điện, điện trở tiếp địa và thử nghiệm độ bền cách điện […]

 • Khóa đào tạo : Vận hành, bảo trì, sửa chữa cân ô tô chỉ thị điện tử

  Giới thiệu Khóa học này giúp học viên hiểu được lý thuyết về cơ sở đo lường học, quản lý đo lường trong đơn vị, trách nhiệm của đơn vị khi sử dụng phương tiện đo và kiến thức về  vận hành, bảo trì, sửa chữa cân ô tô chỉ thị điện tử nhằm nâng […]

 • Khóa đào tạo : Bồi dưỡng kiến thức về cân động

   Giới thiệu Khóa học này giúp học viên hiểu được lý thuyết về cơ sở đo lường học, quản lý đo lường trong đơn vị, trách nhiệm của đơn vị khi sử dụng phương tiện đo và kiến thức về cân động ( cân băng tải, cân tàu hỏa động) nhằm nâng cao năng lực […]

 • Hướng dẫn ước lượng độ không đảm bảo đo trong hiệu chuẩn PTĐ lường

  Giới thiệu Khóa học này giúp học viên hiểu được lý thuyết về cơ sở đo lường học, quản lý đo lường và ước lượng độ không đảm bảo đo trong hiệu chuẩn phương tiện đo lường nhằm nâng cao năng lực của nhân viên và đơn vị.  Mục đích Học viên được trang bị […]

 • Khóa đào tạo: Hiệu chuẩn phương tiện đo độ ẩm hạt

   Giới thiệu Khóa học này giúp học viên hiểu được lý thuyết về cơ sở đo lường học, quản lý đo lường và hiệu chuẩn phương tiện đo độ ẩm hạt nhằm nâng cao năng lực của nhân viên và đơn vị. Mục đích Học viên được trang bị kiến thức về lý thuyết, được […]

 • khóa đào tạo Hiệu chuẩn phương tiện đo điện

  Giới thiệu Khóa học này giúp học viên hiểu được lý thuyết về cơ sở đo lường học, quản lý đo lường và hiệu chuẩn phương tiện đo điện  nhằm nâng cao năng lực của nhân viên và tổ chức.  Mục đích Học viên được trang bị kiến thức về lý thuyết, được đào tạo […]

 • khóa đào tạo: Hiệu chuẩn phương tiện đo độ ồn

  Giới thiệu Khóa học này giúp học viên hiểu được lý thuyết về cơ sở đo lường học, quản lý đo lường và hiệu chuẩn phương tiện đo độ ồn nhằm nâng cao năng lực của nhân viên và tổ chức. Mục đích Học viên được trang bị kiến thức về lý thuyết, được đào […]