Các khóa đào tạo

Nội dung các khóa đào tạo về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng của QTC.

 • Chuyên Gia Đánh Giá Chứng Nhận Sản Phẩm

  - Kỹ năng trở thành một CGĐG Chứng nhận sản phẩm
  - Cấp chứng chỉ đào tạo Chuyên gia đánh giá CNSP theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17065

 • Chuyên gia và Giảng viên Năng suất chất lượng

  GIỚI THIỆU KHOÁ ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA VÀ GIẢNG VIÊN NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG Nội dung chương trình và Phiếu đăng ký:  ->  TẢI VỀ TẠI ĐÂY  1. Mục đích đào tạo Sau khoá đào tạo, học viên có khả năng: -         Hiểu rõ vai trò và các yêu cầu phát triển thành chuyên gia, […]

 • Khóa đào tạo: Hiệu chuẩn phương tiện đo nhiệt độ

  Giới thiệu Khóa học này giúp học viên hiểu được lý thuyết về cơ sở đo lường học, quản lý đo lường và hiệu chuẩn phương tiện đo nhiệt độ nhằm nâng cao năng lực của nhân  viên và tổ chức.  Mục đích Học viên được trang bị kiến thức về lý thuyết, được hướng […]

 • Khóa đào tạo: Kiểm định/Hiệu chuẩn cân phân tích, cân kỹ thuật

  Giới thiệu Khóa học này giúp học viên nắm bắt được lý thuyết về cơ sở đo lường học, quản lý đo lường và các qui trình kiểm định, hiệu chuẩn cân phân tích & cân kỹ thuật nhằm phát triển năng lực của các kiểm định viên và tổ chức. Mục đích Tham gia […]

 • Nhận thức chung về tiêu chuẩn ISO 9001:2008

  Giới thiệu  Tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 là phương pháp làm việc khoa học, là một quy trình công nghệ quản lý mới, giúp các tổ chức chủ động, sáng tạo, đạt hiệu quả cao trong hoạt động của mình. Nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng và gia tăng sự thỏa mãn của […]

 • Hướng dẫn xây dựng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008

  Giới thiệu Khóa học này giúp học viên hiểu được lý thuyết và cách thực hiện xây dựng & áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) nhằm nâng cao trình độ quản lý và phát triển năng lực của cá nhân và tổ chức.   Mục đích khóa học. Cung cấp cho học viên những […]

 • Khóa đào tạo: Xà lan xăng dầu- Quy trình lập bảng dung tích

  Giới thiệu Khóa học này giúp học viên hiểu được lý thuyết về cơ sở đo lường học, quản lý đo lường trong đơn vị, trách nhiệm của đơn vị khi sử dụng phương tiện đo và kiến thức xà lan xăng dầu, quy trình lập bảng dung tích nhằm nâng cao năng lực của […]

 • Phương pháp đo điện trở cách điện, điện trở tiếp địa và phương pháp thử nghiệm độ bền cách điện

  Giới thiệu Khóa học này giúp học viên hiểu được lý thuyết về cơ sở đo lường học, quản lý đo lường trong đơn vị, trách nhiệm của đơn vị khi sử dụng phương tiện đo và kiến thức đo điện trở cách điện, điện trở tiếp địa và thử nghiệm độ bền cách điện […]

 • Khóa đào tạo : Vận hành, bảo trì, sửa chữa cân ô tô chỉ thị điện tử

  Giới thiệu Khóa học này giúp học viên hiểu được lý thuyết về cơ sở đo lường học, quản lý đo lường trong đơn vị, trách nhiệm của đơn vị khi sử dụng phương tiện đo và kiến thức về  vận hành, bảo trì, sửa chữa cân ô tô chỉ thị điện tử nhằm nâng […]

 • Khóa đào tạo : Bồi dưỡng kiến thức về cân động

   Giới thiệu Khóa học này giúp học viên hiểu được lý thuyết về cơ sở đo lường học, quản lý đo lường trong đơn vị, trách nhiệm của đơn vị khi sử dụng phương tiện đo và kiến thức về cân động ( cân băng tải, cân tàu hỏa động) nhằm nâng cao năng lực […]