Các khóa đào tạo Năng suất chất lượng

13 Tháng Một 2015

KHÓA ĐÀO TẠO
LĨNH VỰC NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

TT

KHÓA ĐÀO TẠO

LIÊN KẾT

 

I. CÁC CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO NĂNG SUẤT

 

1

 

Các chương trình nâng cao năng suất

-   Work sampling

-   Just in time

-   Lean six sigma

 

II. QUẢN LÝ SẢN XUẤT

 

2

 

Nghiệp vụ quản lý kho

3

 

Bố trí mặt bằng phân xưởng sản xuất

4

 

Tổ trưởng sản xuất

5

 

Quản lý và giảm lãng phí trong sản xuất

6

 

Quản đốc/Giám sát xưởng sản xuất

7

 

5S trong sản xuất

8

 

Cải tiến liên tục Kaizen – 5S

9

 

Quản lý và cải tiến trong sản xuất – 10 công cụ cơ bản và nâng cao

 

III. KỸ NĂNG LÀM VIỆC CÁ NHÂN

 

10

 

Quản lý thời gian

11

 

Kỹ năng thuyết trình
Kỹ năng trình chiếu Powerpoint

12

 

Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

13

 

Kỹ năng đàm phán

14

 

Trao đổi thông tin trong quản lý

Kỹ năng giao tiếp ứng xử

15

 

Tạo động lực làm việc cho đội ngũ nhân viên

16

 

Kỹ năng giao tiếp và Chăm sóc khách hàng

17

 

Quản lý sự thay đổi

18

 

Hoạch định và kiểm soát công việc

19

 

Làm thế nào để giữ nhân viên giỏi

20

 

Quản lý và đào tạo, huấn luyện nhân viên

 

IV. KỸ NĂNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

 

21

 

Đánh giá chất lượng dịch vụ trong cho Doanh Nghiệp

22

 

Phân tích hoạt động kinh doanh của Danh Nghiệp

23

 

Xây dựng hệ thống trách nhiệm xã hội trong Doanh Nghiệp

24

 

An toàn lao động – Đánh giá rủi ro tiềm ẩn

25

 

Kỹ năng làm việc cá nhân hiệu quả

26

 

Kỹ năng thuyết trình, tổ chức & điều hành hội thảo

27

 

Kỹ  năng đàm  phán trong kinh doanh

28

 

Xây dựng và sử dụng công cụ điều hành nhóm hiệu quả

29

 

Lập kế hoạch kinh doanh (Dành cho Giám đốc điều hành)

30

 

Tổ chức điều hành và kiểm soát (Dành cho Giám đốc điều hành)

31

 

Quản lý Nội tại Hiệu quả

32

 

Kỹ năng lãnh đạo và quản lý

33

 

Tăng cường khả năng kinh doanh

34

 

Kỹ năng giao tiếp và phỏng vấn

35

 

Kỹ năng tuyển dụng cho Doanh Nghiệp

36

 

Xây dựng Văn hóa tổ chức cho Doanh Nghiệp

37

 

Gia nhập tổ chức thương mại thế giới: Cơ hội & thách thức với các Doanh Nghiệp Việt Nam

38

 

Khởi sự doanh nghiệp mới

 

V. QUẢN LÝ NGUỒN LỰC

 

39

 

Quản lý và phát triển nguồn nhân lực

40

 

Đánh giá kết quả công việc

41

 

Kỹ năng đào tạo và đánh giá kết quả đào tạo

 

VI. QUẢN LÝ MARKETING

 

42

 

Quan hệ khách hàng và kỹ năng bán hàng

43

 

Nắm bắt tâm lý khách hàng

44

 

Phương pháp lập kế hoạch Marketing và xúc tiến thương mại

45

 

Đánh giá và phân tích thị trường tiềm năng

46

 

Xây dựng một thương hiệu mới – Thách thức và yêu cầu

47

 

Phát triển và đẩy mạnh thương hiệu trên thị trường mục tiêu

 

* Đối với các khóa đào tạo chưa có trong danh mục, quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (QTC)
Số 08 Hoàng Quốc Việt, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (04) 3791 6479 * Fax: (04) 3791 6479
Email: qtc@qtc.gov.vn * Website: qtc.gov.vn