Các khóa đào tạo Kỹ thuật viên Thử nghiệm – Đo lường

13 Tháng Một 2015

KHÓA ĐÀO TẠO
LĨNH VỰC KỸ THUẬT VIÊN THỬ NGHIỆM – ĐO LƯỜNG

 


TT

KHÓA ĐÀO TẠO

LIÊN KẾT

I. ĐO LƯỜNG/HIỆU CHUẨN

 

1

Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra và hiệu chuẩn cân phân tích, cân kỹ thuật

 Chi tiết

2

Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra và hiệu chuẩn phương tiện đo nhiệt độ

 Chi tiết

3

Hiệu chuẩn tủ sấy

 Chi tiết

4

Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra và hiệu chuẩn các phương tiện đo độ dài (panme, thước cặp, thước vạch)

 Chi tiết

5

Hiệu chuẩn thiết bị đo moment lực

 Chi tiết

6

Hiệu chuẩn thiết bị đo lực, độ cứng

 Chi tiết

7

Hiệu chuẩn phương tiện đo áp suất

 Chi tiết

8

Hướng dẫn kiểm tra, hiệu chuẩn phương tiện đo dung tích thí nghiệm bằng thủy tinh

 Chi tiết

9

Hiệu chuẩn thiết bị đo mức tự động

 Chi tiết

10

Hiệu chuẩn phương tiện đo độ ồn

 Chi tiết

11

Hiệu chuẩn phương tiện đo điện

 Chi tiết

12

Hiệu chuẩn phương tiện đo độ ẩm hạt

 Chi tiết

13

Hướng dẫn ước lượng độ không đảm bảo đo trong hiệu chuẩn phương tiện đo lường

 Chi tiết

14

Quản lý đo lường và vận hành cân

 Chi tiết

15

Bồi dưỡng kiến thức về cân động (cân băng tải, cân tàu hỏa động)

 Chi tiết

16

Vận hành, bảo trì, sửa chữa cân ô tô chỉ thị điện tử

 Chi tiết

17

Phương pháp đo điện trở cách điện, điện trở tiếp địa và phương pháp thử nghiệm độ bền cách điện

 

 Chi tiết

18

Xà lan xăng dầu – Quy trình lập bảng dung tích

 Chi tiết

II. THỬ NGHIỆM

 

19

Thử nghiệm an toàn sản phẩm điện gia dụng

 Chi tiết

20

Thử nghiệm dây điện trần

 Chi tiết

21

Thử nghiệm cáp và dây điện hạ thế

 Chi tiết

22

Thử nghiệm cáp và dây điện trung thế

 Chi tiết

23

Kiểm tra chất lượng xăng – dầu

 Chi tiết

24

Kiểm tra tuổi vàng

 Chi tiết

25

Kiểm tra chất lượng phân hỗn hợp NPK

 Chi tiết

26

Kiểm tra chất lượng phân bón

 Chi tiết

27

Kiểm tra chất lượng nước thải

 Chi tiết

28

Kiểm tra chất lượng nước uống và nước sinh hoạt

 Chi tiết

29

Thử nghiệm viên phân tích than đá, khoáng sản

 Chi tiết

30

Kiểm tra vi sinh vật trong nhiên liệu (xăng, dầu) bằng sử dụng bộ kit thử vi sinh

 Chi tiết

31

Thử nghiệm viên phân tích môi trường

 Chi tiết

32

Phân tích các chỉ tiêu vi sinh trong thực phẩm, mỹ phẩm và các loại nước

 Chi tiết

33

Nghiệp vụ phân tích thực phẩm (đạm, béo, đường tổng, xơ tổng, năng lượng)

 Chi tiết

34

Nghiệp vụ phân tích các chỉ tiêu cơ lý chuyên ngành dệt may

 Chi tiết

35

Nghiệp vụ phân tích kim loại nặng (Cd, Pb) bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử

 Chi tiết

36

Lựa chọn, xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp thử nghiệm trong phân tích hóa học và sinh học

 Chi tiết

37

Hướng dẫn ước lượng độ không đảm bảo đo trong phương pháp phân tích sắc ký và quang phổ

 Chi tiết

38

Hướng dẫn ước lượng độ không đảm bảo đo kết quả thử nghiệm hóa lý

 Chi tiết

39

Hướng dẫn ước lượng độ không đảm bảo đo kết quả thử nghiệm vi sinh

 Chi tiết

40

Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm/hiệu chuẩn

 Chi tiết

III. NGHIỆP VỤ LẤY MẪU

 

41

Hướng dẫn phương pháp lấy mẫu xăng dầu

 Chi tiết

42

Lấy mẫu phân bón

 Chi tiết

43

Lấy mẫu thức ăn chăn nuôi

 Chi tiết

44

Hướng dẫn phương pháp lấy mẫu thực phẩm

 Chi tiết

45

Hướng dẫn phương pháp lấy mẫu đồ chơi trẻ em

 Chi tiết

46

Than – Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu theo TCVN 1693:2008 (ISO 18283:2006)

 Chi tiết

IV. TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ

 

47

Hướng dẫn phát hiện các thủ thuật gian lận trong nghiệp vụ kiểm tra cột đo xăng dầu

 Chi tiết

48

Phổ biến các văn bản pháp qui về kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hoá lỏng và Sở hữu trí tuệ

 Chi tiết

49

Kiến thức về mã số mã vạch, ghi nhãn hàng hóa và nhãn hiệu

 Chi tiết

50

Tập huấn nghiệp vụ quản lý đo lường cấp huyện

 Chi tiết

51

Tập huấn nghiệp vụ về đảm bảo chất lượng và đo lường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

 Chi tiết

52

Đảm bảo hiệu quả các thiết bị đo và quá trình đo trong doanh nghiệp

 Chi tiết

53

Hướng dẫn sử dụng và hiệu chuẩn các phương tiện đo áp suất bằng áp kế piston

 Chi tiết

54

Kiểm tra hàng đóng gói sẵn theo định lượng

 Chi tiết

55

Kỹ thuật kiểm tra hàng đóng gói sẵn theo định lượng trong doanh nghiệp sản xuất

 Chi tiết

56

Kiểm tra nhà nước về đo lường

 Chi tiết

57

Kiểm tra nhà nước về đo lường cấp huyện

 Chi tiết

58

Đánh giá hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm

 Chi tiết

59

Tập huấn về luật đo lường và các văn bản quy phạm pháp luật về đo lường

 Chi tiết

 

* Đối với các khóa đào tạo chưa có trong danh mục, quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (QTC)
Số 08 Hoàng Quốc Việt, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (04) 3791 6479 * Fax: (04) 3791 6479
Email: qtc@qtc.gov.vn * Website: qtc.gov.vn