Bồi dưỡng kỹ năng soạn thảo văn bản cho cán bộ, công chức Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

26 Tháng Bảy 2013

 Từ ngày 23 đến 26 tháng 4 năm 2013, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã mở lớp bồi dưỡng kỹ năng soạn thảo văn bản cho 50 cán bộ, công chức của Tổng cục tại Đồ Sơn, Hải Phòng.

image001

Ông Trần Văn Vinh Phó Tổng cục trưởng khai mạc khóa đào tạo

Ông Trần Văn Vinh Phó Tổng cục trưởng khai mạc khóa đào tạo