712 QUANG NINH – KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP

24 Tháng Mười Một 2015

Quang Ninh

Để nhận được sự hỗ trợ của Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hoá dịch vụ của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2015 – 2020”, kính đề nghị Quý Doanh nghiệp cung cấp các thông tin cơ bản sau đây để Ban điều hành đề án xem xét điều kiện đưa vào chương trình hỗ trợ.

TP Ha Long 2

Chú ý: Các doanh nghiệp có sản phẩm liên quan đến danh mục các sản phẩm nhóm 2 (Sản phẩm, hàng hoá có khả năng gây mất an toàn) xin click vào đây để tra cứu xem sản phẩm của mình có thuộc nhóm 2 không?

PHIẾU KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC:

(Click vào từng lĩnh vực phù hợp với Doanh nghiệp hiện tại)

1. CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

 

2. VẬT LIỆU XÂY DỰNG

 

3. KHAI KHOÁNG VÀ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP

 

4. NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP

 

5. DU LỊCH KHÁCH SẠN – DỊCH VỤ 

 

Trân trọng cảm ơn ./.

Tp Ha Long