[712- Quảng Nam] KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP

12 Tháng Mười Một 2014

________________________________________________________________________________PKS Quang Nam

 

Để nhận được sự hỗ trợ của Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hoá dịch vụ của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2012 – 2020”, kính đề nghị Quý Doanh nghiệp cung cấp các thông tin cơ bản sau đây để Ban điều hành đề án xem xét điều kiện đưa vào chương trình hỗ trợ.

Chú ý: Các doanh nghiệp có sản phẩm liên quan đến danh mục các sản phẩm nhóm 2 (Sản phẩm, hàng hoá có khả năng gây mất an toàn) xin click vào đây để tra cứu xem sản phẩm của mình có thuộc nhóm 2 không?

PHIẾU KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC:

(Click vào từng lĩnh vực phù hợp với Doanh nghiệp hiện tại)

 

1. CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

 

2. CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT CHẾ TẠO

 

3. KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN 

 

4. NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP

 

5. SẢN XUẤT HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ

 

Trân trọng cảm ơn ./.