Tin ngày

THÔNG BÁO MỞ KHÓA ĐÀO TẠO

DỊCH VỤ VƯỢT TRỘI

TIN TỨC & SỰ KIỆN

23/11/2022

Tuyền truyền phổ biến kiến thức về TCVN ISO 18091:2020 tại địa phương

Triển khai Chương trình phối hợp số 03/CTPH-BKHCN-UBND giữa Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030; đồng thời thực hiện nhiệm..

Xem thêm